Z wędką na parkiecie      W dniu 25.11.2007 r. w sali gimnastycznej Młodzieżowego Domu Kultury
przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie, odbyły się rzutowe zawody o "Puchar Prezesa",
zorganizowane przez Koło PZW Lubin Miasto, przy współpracy Koła PZW ZG Lubin.
Do sportowej rywalizacji stanęło 13 członków Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz członków SSR.
Działacze gromadzili punkty z pięciu konkurencji: m. in. na celność rzutu ciężarkiem do tarczy Arenberga,
rzut workami imitującymi zanętę lekką oraz ciężką do wiadra, rzutki i inne.
Sędzią głównym zawodów był Kiełczyński Jan z koła ZG lubin, sędzią sekretarzem Korona Arkadiusz - Prezes Koła Lubin Miasto.
Zawody przebiegły sprawnie a zwycięzcą okazał się Gronik Paweł, uzyskując wynik 305 punktów.
Kolejne miejsca na podium zajęli:
Paluch Wiesław z wynikiem 290 punktów,
Zarzecki Krzysztof z wynikiem 279 punktów

Wszyscy uczestnicy zawodów, po sportowej rywalizacji, udali się na posiłek do okolicznego lokalu gastronomicznego,
gdzie dyskutowano o większych lub mniejszych sukcesach władz Koła Lubin Miasto w roku 2007,
a także snuto ambitne plany na lata następne.


opisał Zarzecki Krzysztof