Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Koła Nr 17 Lubin Miasto


       W dniu 22 marca 2009 roku w świetlicy MDK w Lubinie, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6A,odbyło się
Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Koła PZW Nr 17 Lubin Miasto.
W zebraniu uczestniczyło 35 członków, oraz przedstawiciel Zarządu Okręgu PZW w Legnicy kol. Bogusław Hudyka.
Wobec braku quorum w I terminie zaplanowanym na godz. 09:00, Zebranie otwarto w II terminie
planowanym na godz. 09:15 22.03.2009 r.

Dokładny przebieg Zebrania przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła kol. Arkadiusza Koronę.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, wybrany został kol. Kazimierz Rot.
3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Zebrania, wybrany został kol. Paweł Gronik.
4. Wybór Sekretarza oraz Protokolanta Zebrania, wybrany został kol. Marek Zarzecki.
5. Wybór Prezydium Zebrania, wybrani zostali kol. Jerzy Pancerz oraz Kazimierz Rot.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, wybrani zostali: kol. Leon Majdyło, Henryk Rafa, Małgorzata Działoszyńska.
7. Odczytanie sprawozdania z działalności ustępujących władz koła za rok 2008 - przygotował Arkadiusz Korona.
8. Odczytania sprawozdania z działalności młodzieżowej - przygotował Stanisław Grzyb.
9. Odczytanie sprawozdania z działalności sportu wędkarskiego w dyscyplinie spławikowej - przygotował Wiesław Paluch.
10. Odczytanie sprawozdania z działalności sportu wędkarskiego w dyscyplinie spinningowej - przygotował Henryk Kledecki.
11. Odczytanie sprawozdania z działalności sportu wędkarskiego w dyscyplinie gruntowej - przygotował Henryk Rafa.
12. Odczytanie sprawozdania dotyczącego funkcjonowania strony internetowej www.klubnatura.elubin.pl - przygotował
      Krzysztof Zarzecki.
13. Odczytanie sprawozdania z działalności finansowej - przygotował Paweł Gronik.
14. Odczytanie sprawozdania komisji rewizyjnej - przygotował Jerzy Pancerz.
15. Odczytanie sprawozdania z działalności zagospodarowania i ochrony wód - przygotował Józef Grzyb.
16. Odczytanie sprawozdania SSRyb - przygotował Alojzy Boruta.
17. Wybór członków komisji wyborczej: Wojciech Bazylewicz, Krzysztof Zarzecki, Stanisław Grzyb.
18. Propozycje dotyczące składów osobowych Zarządu Koła (11 osób), Komisja Rewizyjna (3 osoby ), Sąd Koleżeński
      (4 osoby ).
19. Program działalności Koła PZW Lubin Miasto na rok 2009 - odczytał Marek Zarzecki.
20. Preliminarz wydatków i przychodów Koła PZW Lubin Miasto - przygotowała Małgorzata Działoszyńska.
21. Dyskusja i wolne wnioski.
22. Przyjęcie w głosowaniu jawnym sprawozdań za rok 2008.
23. Przyjęcie w głosowaniu jawnym projektu planu pracy Koła PZW Lubin Miasto w roku 2009.
24. Przyjęcie w głosowaniu jawnym budżetu Koła PZW Lubin Miasto na rok 2009.
25. Przyjęcie w głosowaniu jawnym wysokości składki gospodarczej na rok 2010 w wysokości 8zł.
26. Udzielenie w głosowaniu jawnym absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła.
27. Wybory nowych władz Koła PZW Lubin Miasto.
28. Wybór w głosowaniu jawnym na funkcję Prezesa Koła kol. Arkadiusza Korony.
29. Wybór w głosowaniu jawnym członków zarządu koła: Henryk Klewecki, Marek Zarzecki, Krzysztof Zarzecki,
      Małgorzata Działoszyńska, Paweł Gronik, Wiesław Paluch, Stanisław Grzyb, Józef Grzyb, Wojciech Bazylewicz, Henryk Rafa.
30. Wybór Komisji Rewizyjnej koła na następną kadencję: Majdyło Leon, Alojzy Boruta, Bronisław Wawrzeła.
31. Wybór Sądu Koleżeńskiego na następną kadencję: Kazimierz Rot, Józef Sudenis, Dariusz Bukała, Zygmunt Kafel.
32. Wybór delegatów na zjazd ZO Legnica oraz ich zastępców: Arkadiusz Korona, Józef Grzyb, Krzysztof Zarzecki,
      Marek Zarzecki - zastępcy Henryk Klewecki, Alojzy Boruta.
33. Komisja uchwał i wniosków - odczytanie propozycji wniosków oraz głosowania nad ich przyjęciem.
34. Uhonorowanie wyróżniających się wędkarzy Koła, odznakami i medalami PZW.
35. Wręczenie dyplomów i pucharów dla zwycięzców klasyfikacji Grand Prix w dyscyplinie spławikowej w kategorii junior i senior
      oraz spinningowej za 2008 rok.
36. Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego przez Przewodniczącego Zebrania około godz. 12:30.


opisał Zarzecki Marek / Zarzecki Krzysztof