Walne Zebranie Sprawozdawcze
Koła Nr 17 Lubin Miasto za rok 2009


       W dniu 07 marca 2010 roku w świetlicy MDK w Lubinie, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6A, odbyło się
Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła PZW Nr 17 Lubin Miasto za rok 2009.
W zebraniu uczestniczyło 42 członków, oraz przedstawiciel Zarządu Okręgu PZW w Legnicy kol. Bogusław Hudyka.
Wobec braku quorum w I terminie zaplanowanym na godz. 09:00, Zebranie otwarto w II terminie
planowanym na godz. 09:15 07.03.2010 r.

Dokładny przebieg Zebrania przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła kol. Arkadiusza Koronę.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, wybrany został kol. Kazimierz Rot.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Zebrania, wybrany został kol. Wojciech Bazylewicz.
5. Wybór Sekretarza oraz Protokolanta Zebrania, wybrany został kol. Marek Zarzecki.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, wybrani zostali: kol. Kacper Łukasiewicz, Michał Cisowski, Romać Dawid.
7. Odczytanie sprawozdania z działalności władz Koła za rok 2009 - przygotował Arkadiusz Korona.
8. Odczytanie sprawozdania z działalności finansowej - przygotował Krzysztof Zarzecki.
9. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej - przygotował Alojzy Boruta.
10. Odczytania sprawozdania z działalności młodzieżowej - przygotował Stanisław Grzyb.
11. Odczytanie sprawozdania z działalności sportu wędkarskiego w dyscyplinie podlodowej, morskiej, spławikowej - przygotował Wiesław Paluch.
12. Odczytanie sprawozdania z działalności sportu wędkarskiego w dyscyplinie spinningowej - przygotował Henryk Klewecki.
13. Odczytanie sprawozdania z działalności sportu wędkarskiego w dyscyplinie gruntowej - przygotował Henryk Rafa.
14. Odczytanie sprawozdania z działalności sportu wędkarskiego w dyscyplinie muchowej - przygotował Marek Zarzecki.
15. Odczytanie sprawozdania z działalności zagospodarowania i ochrony wód - przygotował Józef Grzyb.
16. Odczytanie sprawozdania SSRyb. - przygotował Alojzy Boruta.
17. Odczytanie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego - przygotował Kazimierz Rot.
18. Przedstawienie planu pracy Koła PZW Lubin Miasto na rok 2010 - odczytał Arkadiusz Korona.
19. Przedstawienie preliminarza wydatków i przychodów Koła PZW Lubin Miasto na rok 2010 - przygotował Krzysztof Zarzecki.
20. Ustalenie statutowej opłaty gospodarczej na rok 2011 w wysokości 8 zł.
21. Wręczenie przez kol. Bogusława Hudykę odznaczeń i wyróżnień dla członków Koła PZW Lubin Miasto:
    - złota odznaka - Alojzy Boruta,
    - srebrna odznaka - Bronisław Wawrzeła,
    - medal "Za zasługi dla wędkarstwa" - Henryk Klewecki,
    - Wzorowy Młody Wędkarz - Damian Romać, Szymon Drzazga.
22. Wręczenie dyplomów i pamiątkowych statuetek najstarszym aktywnym członkom Koła Lubin Miasto z okazji "Dnia Wędkarza".
23. Wręczenie dyplomów i pucharów dla zwycięzców klasyfikacji Grand Prix w dyscyplinie spławikowej w kategorii junior i senior
      oraz spinningowej za 2009 rok.
24. Dyskusja i wolne wnioski.
25. Przyjęcie w głosowaniu jawnym planu pracy Koła PZW Lubin Miasto w roku 2010.
26. Przyjęcie w głosowaniu jawnym sprawozdania finansowego Koła PZW Lubin Miasto za rok 2009.
27. Udzielenie w głosowaniu jawnym absolutorium dla Zarządu Koła za 2009 rok.
28. Przyjęcie w głosowaniu jawnym preliminarza przychodów i wydatków Koła PZW Lubin Miasto na rok 2010.
29. Przyjęcie w głosowaniu jawnym statutowej składki gospodarczej na rok 2011 w wysokości 8 zł.
30. Komisja uchwał i wniosków - odczytanie propozycji wniosków oraz głosowania nad ich przyjęciem:
 • wniosek o utworzenie Dolnośląskiego Okręgu PZW - wniosek do ZG PZW,
 • wniosek o przeprowadzenie sondy we wszystkich kołach ZO Legnica, na temat utworzenia
  Dolnośląskiego Okręgu PZW (przy okazji zbierania składek na rok 2011) - wniosek do ZO PZW Legnica,
 • wniosek o odebraniu Kołu PZW Lubin Miasto przez ZO PZW Legnica żwirowni Szczytniki - wniosek do ZO PZW Legnica
  (problem z utrzymaniem porządku nad brzegami akwenu w okresie letnim),
 • wniosek o pozyskanie stawu w Księginicach dla Koła PZW Lubin Miasto - wniosek do ZO PZW Legnica,
 • wniosek o wydzielenie na terenie żwirowni Szczytniki obszaru ogólnodostępnego do biwakowania wraz z odpowiednim oznakowaniem -
  - wniosek do Zarządu Koła PZW Lubin Miasto,
 • wniosek o zwolnienie z gospodarczej opłaty statutowej (tzw."czyn") w roku 2011 członków uczestników -
  - wniosek do Zarządu Koła PZW Lubin Miasto.
31. Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego przez Przewodniczącego Zebrania około godz. 12:00.


opisał Zarzecki Marek / Zarzecki Krzysztof