Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Koła Nr 17 Lubin Miasto


       Dnia 12 marca 2017 roku w świetlicy MDK w Lubinie, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6A,odbyło się
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła PZW Nr 17 Lubin Miasto.
W zebraniu uczestniczyło 42 członków, w tym 37 uprawnionych do głosowania,
oraz przedstawiciele Zarządu Okręgu PZW w Legnicy kol. Waldemar Kaman oraz Bogdan Iwańczak.
Wobec braku quorum w I terminie zaplanowanym na godz. 09:00, Zebranie otwarto w II terminie
planowanym na godz. 09:15 12.03.2017 r.

Przebieg Zebrania:

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła kol. Łukasza Stroczyńskiego.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, wybrany został kol. Edwin Grygorcewicz.
3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Zebrania, wybrany został kol. Krzysztof Zarzecki.
4. Wybór Sekretarza oraz Protokolanta Zebrania, wybrany został kol. Marek Zarzecki.
5. Przegłosowanie dwuosobowych składów Komisji.
6. Wybór Komisji Wyborczej: Rafał Dybioch, Jarosław Gruchała.
7. Wybór Komisji Mandatowej: Robert Plaskonka, Henryk Rafa.
8. Wybór Komisji Skrutacyjnej: Barbara Łobas, Marcin Kozak.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków: kol. Dariusz Bukała, Paweł Kaźmierczak.
10. Zatwierdzenie porządku obrad przedstawionego przez Przewodniczącego Zebrania.
       - odczytanie sprawozdań,
       - wybory do władz i organów Koła,
       - dekoracje liderów klasyfikacji GP za 2016 rok,
       - dyskusja i wolne wnioski.
11. Wybór metody głosowania - w sposób jawny.
12. Odczytanie sprawozdania z działalności sportu wędkarskiego w dyscyplinie spławikowej kat. senior.
      Wręczenie nagród w klasyfikacji GP za rok 2016 - przygotował Marek Zarzecki.
13. Odczytanie sprawozdania z działalności sportu wędkarskiego w dyscyplinie spławikowej kat. junior.
      Wręczenie nagród w klasyfikacji GP za rok 2016 - przygotował Marek Zarzecki.
14. Odczytania sprawozdania z działalności Społecznej Straży Rybackiej - przygotował Marek Zarzecki.
15. Odczytanie sprawozdania z działalności sportu wędkarskiego w dyscyplinie spinningowej.
      Wręczenie nagród w klasyfikacji GP za rok 2016 - przygotował Wojciech Bazylewicz.
16. Odczytanie sprawozdania z działalności sportu wędkarskiego w dyscyplinie gruntowej.
      Wręczenie nagród w klasyfikacji GP za rok 2016 - przygotował Henryk Rafa.
17. Odczytanie sprawozdania z działalności sportu wędkarskiego w dyscyplinie muchowej.
      Wręczenie nagród w klasyfikacji GP za rok 2016 - przygotował Krzysztof Zarzecki.
18. Odczytanie sprawozdania z działalności sportu wędkarskiego w dyscyplinie podlodowej
       - przygotował Krzysztof Zarzecki
19. Odczytanie sprawozdania z działalności sportu wędkarskiego w dyscyplinie morskiej - przygotował Krzysztof Zarzecki
20. Odczytanie sprawozdania z klasyfikacji rocznej Wędkarz Roku 2016 - przygotował Marek Zarzecki.
21. Odczytanie sprawozdania z działalności finansowej - przygotował Krzysztof Zarzecki.
      Głosowanie nad preliminarzem przychodów i rozchodów Koła PZW Lubin Miasto na rok 2017.
22. Odczytanie sprawozdania z działalności zagospodarowania wód - przygotował Krzysztof Zarzecki.
23. Odczytanie sprawozdania z działalności ustępujących władz Koła za rok 2016 - przygotował Łukasz Stroczyński.
24. Odczytanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Koła - przygotował Radosław Kłos.
25. Odczytanie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego - przygotował Krzysztof Masal.
26. Przyjęcie w głosowaniu sprawozdań za rok 2016.
27. Udzielenie w głosowaniu absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła.
28. Wręczenie przez przedstawicieli Zarządu Okręgu odznaczeń dla kol. Marka Zarzeckiego
      oraz kol. Krzysztofa Zarzeckiego.
29. Wręczenie przez przedstawicieli Zarządu Okręgu odznaki Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej
      dla kol. Daniela Urbańskiego.
30. Wystąpienie przedstawicieli ZO PZW Legnica.
31. 11:30 Przerwa.
32. 11:50 Wznowienie obrad.
33. Zatwierdzenie propozycji składów osobowych organów statutowych Koła na kolejną kadencję:
      Komisja Rewizyjna - 3 osoby
      Sąd Koleżeński - 3 osoby
      Zarząd Koła - 5 osób
34. Wybory władz Koła PZW Lubin Miasto na kolejną kadencję (2017-2021).
35. Kandydaci na Prezesa Zarządu Koła:
       - Edwin Grygorcewicz,
       - Radosław Kłos,
      Większością głosów na Prezesa Zarządu Koła wybrany został Radosław Kłos.
36. Wybór w głosowaniu jawnym członków Zarządu Koła.
37. Kandydaci na członków Zarządu Koła:
       - Edwin Grygorcewicz,
       - Paweł Kaźmierczak,
       - Marcin Kozak,
       - Robert Plaskonka,
       - Henryk Rafa,
       - Krzysztof Zarzecki,
       - Marek Zarzecki,
      Najmniejszą liczbę głosów uzyskali: Edwin Grygorcewicz oraz Paweł Kaźmierczak.
38. Wobec uzyskania ustalonego 5-osobowego Zarządu Koła, ogłoszenie składu:
      Robert Plaskonka, Henryk Rafa, Krzysztof Zarzecki, Marek Zarzecki
39. Kandydaci do Sądu Koleżeńskiego Koła na następną kadencję: Rafał Dybioch, Mariusz Kulczyk, Daniel Urbański
40. Wybór do Sądu Koleżeńskiego Koła na następną kadencję: Rafał Dybioch, Mariusz Kulczyk, Daniel Urbański
41. Kandydaci do Komisji Rewizyjnej Koła na następną kadencję: Jarosław Gruchała, Marcin Kozak, Barbara Łobas
42. Wybór do Komisji Rewizyjnej Koła na następną kadencję: Jarosław Gruchała, Marcin Kozak, Barbara Łobas
43. Kandydaci na delegatów Koła na Okręgowy Zjazd Delegatów:
      Paweł Kaźmierczak, Henryk Rafa, Łukasz Stroczyński, Krzysztof Zarzecki, Marek Zarzecki.
44. Wybór delegatów Koła na Okręgowy Zjazd Delegatów:
      Paweł Kaźmierczak, Henryk Rafa, Łukasz Stroczyński, Krzysztof Zarzecki, Marek Zarzecki.
45. Wybór zastępców delegatów Koła na Okręgowy Zjazd Delegatów : Wojciech Bazylewicz, Daniel Urbański
46. 12:30 Przerwa.
47. 13:00 Wznowienie obrad.
48. Przedstawienie przez Prezesa Koła - Łukasza Stroczyńskiego, planu pracy Koła PZW Lubin Miasto na rok 2017
49. Przyjęcie w głosowaniu planu pracy Koła PZW Lubin Miasto w roku 2017.
50. Uchwalenie w głosowaniu jawnym dobrowolnej składki na rok 2018 w wysokości 10 zł,
      będącej ekwiwalentem za prace społeczne na rzecz Koła. Ustalono zwolnienie z opłaty dla Członków Zarządu,
      Członków Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej, członków uczestników, członków powyżej 80 roku zycia
      oraz pozostałych członków Koła, którzy w roku 2017 przepracują na rzecz Koła co najmniej 2 godziny.
51. Omówienie przez przedstawicieli ZO Legnica spraw organizacyjnych, dotyczących funkcjonowania Okręgu.
52. Dyskusja i wolne wnioski.

      Wnioski do Zarządu Okręgu PZW Legnica:

      Osoba wnioskująca: MAREK ZARZECKI

a) Wniosek o umożliwianie rozgrywania zawodów podlodowych na "żywej rybie".
b) Wniosek o zorganizowanie począwszy od roku 2018 cyklu Grand Prix Okręgowych Zawodów Feederowych
c) Wniosek o utworzenia na rzece Kaczawie w Prochowicach odcinka "no kill" (od jazu na obwodnicy do początku kanału,
     który przepływa przez miejscowość Lisowice).
d) Wniosek o zmianę nazwy łowiska nr.2346 (Tymowa), ponieważ wielu wędkarzy łączy nazwę łowiska
     z miejscowością Tymowa.
e) Wniosek o zamieszczanie na stronie internetowej Okręgu PZW Legnica informacji o wynikach zawodów rzutowych
     organizowanych prze OWKS Legnica (wyniki oraz ilość zawodników).
f) Wniosek o wprowadzenie na żwirowni Szczytniki zakazu biwakowania
     (zakaz nie dotyczyłby namiotów wędkarskich osób z aktualnie opłaconą składką za wędkowanie).

     Osoba wnioskująca: STANISŁAW SOŚNICKI

a) Wniosek o zarybianie rzeki Kaczawy trocią wędrowną.
b) Wniosek o skrócenie okresu ochronnego dla suma.

     Osoba wnioskująca: ŁUKASZ STROCZYŃSKI

a) Wniosek o podawanie do publicznej wiadomości przez Okręg PZW Legnica,
     daty i miejsca planowanych odłowów kontrolnych.

     Osoba wnioskująca: KRZYSZTOF ZARZECKI

a) Wniosek o wydłużenie okresu sprawozdawczości skarbników z 3 dni roboczych do 5 dni roboczych.
b) Wniosek o zwiększenie liczby wydawanych znaków jednorazowo.
c) Wniosek o stworzenie wykazu (w formie katalogu lub mapy z komentarzem np.w wersji elektronicznej)
     budowli hydrotechnicznych, które podlegają zapisom Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb
     rozdział IV punkt 3.4d.
d) Wniosek o nałożenie obowiązku pracy na rzecz koła w wymiarze 2 godzin rocznie lub zapłaty ekwiwalentu
     w wysokości 10zł (propozycja wprowadzenia jednolitej składki we wszystkich kołach okregu).
e) Wniosek o zobowiązanie organizatorów zawodów wędkarskich do egzekwowania od zawodników obowiązku sprzątania
     stanowiska na którym wędkują (np. pod karą dyskwalifikacji).

     Osoba wnioskująca: WOJCIECH BAZYLEWICZ

a) Wniosek o zmianę formuły rozgrywania Okręgowych Zawodów Spinningowych. Zawody można byłoby rozgrywać
     na "matach", czyli na podstawie zdjęcia zrobionego przez zawodnika na matach dostarczanych przez organizatora.
     Tego typu metodologię stosuję się między innymi w Kole PZW Lubin Miasto, Okręgu PZW Wrocław
     czy Lidze Środkowej Odry.

53. Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych wniosków. Wnioski głosowane blokowo.
      Przyjęto wszystkie zgłoszone wnioski.
54. Dyskusja z Przedstawicielem Zarządu Okręgu.
55. Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego przez Przewodniczącego Zebrania o godz. 14:30.

opisał sekretarz zebrania Marek Krzysztof