Wyniki klasyfikacji Drużynowych
Nocnych Zawodów Gruntowych Koła Lubin Miasto
rozegranych w dniu 26.06.2011 r. na starorzeczu Odry w m. Chełm


L.p. Nazwisko i Imię Stanowisko Waga (gram) Zajęte miejsce
1 Gamdzyk Barbara 6 7590 1
Wójcik Krzysztof
2 Kubów Jakub 4 6150 2
Mikus Dariusz
3 Magdziak Jerzy 5 5540 3
Pietras Zbigniew
4 Matejko Marcin 3 5340 4
Paluch Wiesław
5 Kubi¶ Władysław 1 5260 5
Magdziak Bogdan
6 Magdziak Zenon 8 4830 6
Rafa Henryk
7 Drogo¶ Mariusz 7 4750 7
Maciuk Zdzisław
8 Grzyb Józef 2 1210 8
Grzyb Stanisław